มาดูหน้ากากอนามัยประกอบด้วยอะไรบ้างและวิธีการใส่โดยชั้นแรก ชั้นในสุด จะมีสีขาวอยู่ด้านในโดยมีลักษณะผิวนุ่ม โดยแผ่นจะใช้สัมผัสกับผิวของหน้าเรา ชั้นที่สอง ชั้นกลาง เป็นชั้นที่ใช้ในการกรองเชื้อโรคภายนอก และชั้นสุดท้าย ชั้นนอกที่เป็นสีเข้ม ซึ่งชั้นนี้จะต้องอยู่ด้านนอกการทำลักษณะนี้เพื่อป้องกันน้ำและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้ามาสู่ร่างกายก่อนใช้งานนั้นควรทำดังนี้ เมื่อซื้อหน้ากากอนามัยมาแล้วก่อนที่จะใส่ควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าก่อนใส่ จากนั้นหยิบหน้ากาอนามัยขึ้นมาหันหน้าสีเข้มหรือมันวาวออกด้านนอกให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูก แล้วค่อยๆ คลี่รอบจีบออกคลุมทั้งจมูกจนถึงปลายคางแล้วคล้องสายกับใบหูทั้งสองข้างให้แน่นโดยไม่สามารถหลุดได้ จากนั้นทำการกดตรงกลางขดลวดให้พอดีกับสันจมูกของเราจนมิดชิด ที่พอหายใจได้ถือเป็นอันเสร็จสิ้น  และเมื่อถอดหน้ากากอนามัยทุกครั้งจะต้องทำการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเพราะเชื้อโรคอาจจะติดมากับมือก็ว่าได้ ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน ไม่ควรใช้อันเดิมอาจจะเป็นการถือแหล่งสะสมเชื้อโรคที่อยู่ภายในหน้ากากอนามัยควรซื้อหน้ากากอนามัยเก็บสำรองไว้หากใส่ในสถานที่แออัดและชุมชนที่เราไปนั้นมีความเสี่ยงมากเพียงใดควรพกหน้ากากอนามัยไปทุกครั้ง การป้องกันถือว่าเป็นสิ่งดีสำหรับการใส่หน้ากากอนามัย หากท่านใดมีอาการมีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา น้ำมูกไหล, หายใจเหนื่อยหอบ ,หายใจลำบาก ไอ เจ็บคอ, คุณอาจเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด