โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือชื่อที่เรียกใหม่ว่า โควิด19  เชื้อไวรัสเป็นที่รู้จักกันและระบาดออกไปทั่วโลกนั้นเริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่นหรือชื่อที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการเรียกว่า “โคโรนาไวรัสอู่ฮั่น” หรือ “ไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น” เป็นไวรัสติดต่อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโรคโดยเชื้อสามารถติดผ่านได้โดยการสัมผัสทางมือและติดทางคนใกล้ชิดและไปสัมผัสที่อยู่ใกล้คนไข้ เชื้อโควิด19 ไวรัสถือว่าระบาดอย่างรวดเร็วและยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสถาการ์ณโลก  โดยการค้นพบนั้นกรณีผู้ป่วยในช่วงแรกหลายที่ติดต่อกับเชื้อไวรัสนั้นมีข้อมูลว่าเชื้อไวรัสนี้เชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากสัตว์ การเรียงลำดับทางพันธุกรรมของไวรัสนี้และตัวอย่างไวรัสอื่น ๆ ได้แสดงความคล้ายคลึงกับ  และโคโรนาไวรัสในค้างคาว ทำให้คนไปกินสัตว์เหล่านี้ถือว่าเป็นการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อ เมื่อเชื้อมาสู่คนในการระบาดเชื้อโควิดได้ลงสู่ปอดและทำลายความเสียหายต่อร่างกายทำให้เสียชีวิตได้ สำนักงานขององค์การอนามัยโลก  ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากทางการจีนว่ามีกรณีของโรคปอดบวมรุนแรงหลายกรณี ในนครอู่ฮั่นเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019หรือโควิด19ถือเป็นชื่อย่อและชื่อใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นกับไวรัสระบาดเจ้าตัวร้ายนี้ที่ถือว่าคร่าชีวิตคนได้เป็นอย่างมากและได้รับการระบาด